SOLuCANFANZin idamin ya da intiharın uzun olmayan tasviri