SOLuCANFANZin FanzinSF #17 Duman ve ateşle aleyhimize…