SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Bu, algı sıçraması.