SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Hayat Yeniden Örgütlenmektir