SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır çocukluğum