SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır SOLuCAN, sonsuz yaşamın sırrını biliyor!