SOLuCANFANZin FanzinSF #8 Giyotine Giderken – onursal yakupoğlu