SOLuCANFANZin FanzinSF Röportajlar DİYALOGLARDA SOKRATES’İ ONAYLAYAN KARAKTER, ismini vermek istemiyor