SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Çözülmez Akşamın Ufkundayız