SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır KYNIK – Hayatınızı Karartıyor