SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Şu insanların istemediğin kadar yetenekleri…