SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Mahvolmuş Hayatlar