SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır İstanbul ağlarken benimle