SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır sessizliğe…