SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Sonsuzluğun Kıyıları