SOLuCANFANZin FanzinSF Zaman Algısızdır Unutmak ihanettir!